ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 10:15
Hatha Yoga
10:00
Sivananda
10:00
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
14:30 - 14:45
Hatha Yoga
14:30
Hatha Yoga
14:30
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
17:00 - 17:15
Μουσικοκινητικη
17:00
Μουσικοκινητικη
17:00
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
Θεατρικό Εργαστήρι
18:00
18:15 - 18:30
Hatha Yoga
18:15
Yin Yoga
18:15
Prenatal
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
Sivananda
19:30
Hatha Flow
19:30
Vinyasa
19:30
Sivananda
19:30
19:45 - 20:00
Yin-Yang Yoga
19:45
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
Barre a Terre
20:45
Barre a Terre
20:45
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Hatha Yoga
  18:15 - 19:15
 • Sivananda
  19:30 - 20:30
 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45

ΤΡΙΤΗ

 • Hatha Yoga
  10:00 - 11:00
 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30
 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00
 • Hatha Flow
  19:30 - 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Yin Yoga
  18:15 - 19:15
 • Vinyasa
  19:30 - 20:30

ΠΕΜΠΤΗ

 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30
 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00
 • Prenatal
  18:15 - 19:15
 • Sivananda
  19:30 - 20:30
 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Sivananda
  10:00 - 11:00
 • Θεατρικό Εργαστήρι
  18:00 - 19:30
 • Yin-Yang Yoga
  19:45 - 20:45
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 10:15
Hatha Yoga
10:00
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
14:30 - 14:45
Hatha Yoga
14:30
Hatha Yoga
14:30
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
18:15 - 18:30
Hatha Yoga
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Hatha Yoga
  18:15 - 19:15

ΤΡΙΤΗ

 • Hatha Yoga
  10:00 - 11:00
 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30

ΠΕΜΠΤΗ

 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30
No events hours available!
No events hours available!
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:15 - 18:30
Prenatal
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15

ΠΕΜΠΤΗ

 • Prenatal
  18:15 - 19:15
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 10:15
Sivananda
10:00
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
19:30 - 19:45
Sivananda
19:30
Sivananda
19:30
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Sivananda
  19:30 - 20:30

ΠΕΜΠΤΗ

 • Sivananda
  19:30 - 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Sivananda
  10:00 - 11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:15 - 18:30
Yin Yoga
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Yin Yoga
  18:15 - 19:15
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:30 - 19:45
Vinyasa
19:30
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Vinyasa
  19:30 - 20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:30 - 19:45
Hatha Flow
19:30
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30

ΤΡΙΤΗ

 • Hatha Flow
  19:30 - 20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20:45 - 21:00
Barre a Terre
20:45
Barre a Terre
20:45
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45

ΠΕΜΠΤΗ

 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:45 - 20:00
Yin-Yang Yoga
19:45
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Yin-Yang Yoga
  19:45 - 20:45
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00 - 17:15
Μουσικοκινητικη
17:00
Μουσικοκινητικη
17:00
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00

ΤΡΙΤΗ

 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00

ΠΕΜΠΤΗ

 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00
No events hours available!
No events hours available!
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 - 18:15
Θεατρικό Εργαστήρι
18:00
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Θεατρικό Εργαστήρι
  18:00 - 19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00 - 17:15
Μουσικοκινητικη
17:00
Μουσικοκινητικη
17:00
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
Θεατρικό Εργαστήρι
18:00
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30

ΤΡΙΤΗ

 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00

ΠΕΜΠΤΗ

 • Μουσικοκινητικη
  17:00 - 18:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Θεατρικό Εργαστήρι
  18:00 - 19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:15 - 18:30
Prenatal
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:45 - 20:00
Yin-Yang Yoga
19:45
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
Barre a Terre
20:45
Barre a Terre
20:45
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45

ΠΕΜΠΤΗ

 • Prenatal
  18:15 - 19:15
 • Barre a Terre
  20:45 - 21:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Yin-Yang Yoga
  19:45 - 20:45
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 10:15
Hatha Yoga
10:00
Sivananda
10:00
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
14:30 - 14:45
Hatha Yoga
14:30
Hatha Yoga
14:30
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
18:15 - 18:30
Hatha Yoga
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:30 - 19:45
Sivananda
19:30
Vinyasa
19:30
Sivananda
19:30
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Hatha Yoga
  18:15 - 19:15
 • Sivananda
  19:30 - 20:30

ΤΡΙΤΗ

 • Hatha Yoga
  10:00 - 11:00
 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Vinyasa
  19:30 - 20:30

ΠΕΜΠΤΗ

 • Hatha Yoga
  14:30 - 15:30
 • Sivananda
  19:30 - 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Sivananda
  10:00 - 11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:30 - 19:45
Hatha Flow
19:30
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30

ΤΡΙΤΗ

 • Hatha Flow
  19:30 - 20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:15 - 18:30
Yin Yoga
18:15
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Yin Yoga
  18:15 - 19:15
No events available!
 • Μάθημα για όλα τα επίπεδα (ιδανικά και για αρχάριους) 
 • Μεσαίο & προχωρημένο
 • Πολύ χαλαρά μαθήματα για την αντιμετώπιση του στρες κατάλληλα και για αρχάριους 
 • Ειδικά μαθήματα 
 • Δραστηριότητες για παιδιά 
Call Now Button